Da li je vaš informacioni sistem bezbedan? Novi ISO/IEC 27001 može da pomogne

Revidirana verzija popularnog informacionog sistema upravljanja bezbednošću standarda ISO / IEC 27001 je sada dostupna. Standard pomaže kompanijama da na neki način osiguraju normalno funkcionisanje informacionog sistema. Ovo je od vitalnog značaja u današnjem svetu gde je broj sofisticiranih sajber napada je u porastu. opširnije →

Novo izdanje standarda ISO 19011

Međunarodna organizacija za standardizaciju upravo je objavila dopunjeno izdanje standarda ISO 19011, koji se tiče provera sistema mendžmeta i koji sa izmenama i dopunama i jedinstvenim pristupom za proveru više sistema menadžmenta istovremeno obezbeđuje smanjenje troškova, vremena i drugih resursa koji su u vezi sa proverom. U današnjem poslovnom okruženju, mnoge organizacije uvode i primenjuju.. opširnije →

26 dec 2011
0 Komentara

Standard za upravljanje kriznim situacijama

Da bi se umanjio uticaj katastrofa, terorističkih napada i drugih velikih incidenata Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) donela je i publikovala novi standard za upravljanje kriznim situacijama i reagovanje na incidente. ISO 22320:2011, Društvena bezbednost – Upravljanje kriznim situacijama – Zahtevi, će pomoći da se sačuvaju mnogi životi, ublaže nastale povrede i oštećenja i obezbedi.. opširnije →

21 dec 2011
0 Komentara

ISO/IEC uputstvo za efektivnu kontrolu bezbednosti informacija

Međunarodna organizacija za standardizaciju tehničkim uputstvom koji proveravači koriste prilikom provere sistema bezbednosti informacija obezbeđuje veću efikasnosti sistema bezbednosti informacija za svako preduzeće. ISO/IEC TR 27008:2011, Informacione tehnologije – Sigurnosne tehnike – Uputstva za proveravače, ima za cilj da stvori poverenje u efikasnost provere sistema bezbednosti informacija. Obuhvata sve delove organizacije, uključujući poslovne procese i.. opširnije →

17 nov 2011
0 Komentara

Standard za postizanje sledljivosti proizvoda od ribe

Upotrebom novog ISO standarda koji se tiče sledljivosti proizvoda od ribe pomoći će da se bezbednost hrane podigne na viši nivo i da svi učesnici u lancu snabdevanja imaju dovoljno informacija o poreklu ovih proizvoda. Riblji proizvodi predstavljaju važan deo moderne prehrambene industrije. Konzumiramo sve više proizvoda koji dolaze sa raznih strana sveta a riba,.. opširnije →

17 nov 2011
0 Komentara

Koliko je jak brend vaše kompanije? ISO standard može pomoći da to utvrdite

Jak brend može izdignuti kompaniju na tržištu i uticati pozitivno na njene finansijske parametre.  Ali kako je to nematerijalna, neopipljiva imovina, teško je izmeriti njenu novčanu vrednost. Novi standard, ISO 10668:2010 (Procena brenda – Zahtevi za procenu vrednosti brenda), definiše sada jasne procedure i metode merenja za utvrđivanje vrednosti brenda. Brend podrazumeva kombinaciju imena, znakova,.. opširnije →

17 nov 2011
2 Komentara

Standard koji smanjuje uticaj gradnje na životnu sredinu

Novi standard ISO 21931-1:2010 namenjen je poboljšanju performansi životne sredine prilikom gradnje i to tako što obezbeđuje međunarodno dogovorene okvire za metode koje se primenjuju u upravljanju zaštitom životne sredine. Tokom životnog ciklusa, zgrade zahtevaju mnoge resurse i podrazumevaju transformaciju životne sredine. Kao rezultat imamo značajne promene u životnoj sredini. Da bi se ovi efekti.. opširnije →

17 nov 2011
0 Komentara