O nama – profil kompanije

Quality Cert doo predstavlja novu generaciju kompanija za nadzor i sertifikaciju sistema menadžmenta sa jasnim ciljem da svojim delovanjem na teritoriji Srbije bude prepoznatljivo ime u oblasti sertifikacije.  Nepristrasnost, kao opredeljenje, predstavlja dobru osnovu za siguran put u ostvarenju dobre reputacije i širenja poslovanja kojoj teži celokupan tim zaposlenih.

Quality Cert doo nudi usluge nadzora i sertifikacije Sistema menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001 i sistemima koji se odnose na bezbednost hrane među kojima je napoznatiji i najprimenjivaniji HACCP sistem.

Sedište kompanije nalazi se u Beogradu odakle se vrši koordinacija za celu teritoriju Srbije  i zemlje regiona.