Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Quality Cert doo je kao svoj nepromenljiv kurs izabralo stvaranje dobre reputacije putem primene svih etičkih postulata i zakonskih okvira kako na lokalnom tako i na regionalnom i međunarodnom nivou u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom.

Naš odnos prema korisnicima bazira se isključivo na poštovanju jednog od osnovnih principa menadžmenta koji zahteva pravovremeno i adekvatno reagovanje na zahteve korisnika i obavezujemo se na kvalitet, integritet  i nepristrasnost u svom radu i odnosu prema svakom korisniku.

Obezbeđenje kvaliteta sprovodimo kroz primenu i poboljšanje sistema menadžmenta prema relevantnim međunarodnim i nacionalnim standardima iz oblasti našeg delovanja.

Lični i profesionalni integritet, kompetencije i nepristrasnost  naših zaposlenih predstavljaju imperativ u stvaranju prepoznatljivog imena i osvajanju  poverenja na tržištu.

Osnovni principi Quality Cert doo su:

  • Obezbeđenje nepristrasnosti,
  • Opredeljenost ka korisniku,
  • Obezbeđenje kompetencija zaposlenih kroz stalna usavršavanja,
  • Usaglašenost i poboljšanje svih poslovnih procesa,
  • Obezbeđenje zadovoljstva  zaposlenih,
  • Delovanje na principima odgovornog odnosa prema životnoj sredini i
  • Poštovanje svih socijalnih, verskih, rasnih, nacionalnih, političkih i drugih razlika.

Ovim se naše vrhovno rukovodstvo i zaposleni opredeljuju ka primeni dobrih poslovnih praksi, poštovanju etičkih normi i prihvatanju društvene odgovornosti u delovanju sertifikacionog tela Quality Cert doo.