Standard OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Znak sertifikacije OHSAS 18001

Industralizacija i automatizacija proizvodnje na svetskom nivou i razvoj alata i tehnologija za čiju primenu je neophodna posebna obučenost i stvaranje bezbednih uslova za rad, posebno u građevinarstvu, hemijskim industrijama i sličnim delatnostima dovela je do okolnosti u kojima radi veliki broj ljudi i može doći do incidenata sa ozbiljnim posledicama. Poslodavci poslovno i moralno imaju dužnost da obezbede sve uslove da se minimalizuje ili ukloni rizik od povređivanja i razboljevanja zaposlenih.

Incidentne situacije, povrede na radu i profesionalna oboljenja nisu samo neprijatnost za zaposlene i njihove porodice već i za poslodavce koji kroz troškove od štete na imovini i opremi, troškove lečenja povređenih, zastoja proizvodnje i slično mogu imati ozbiljne novčane gubitke.

Bezbednost i zdravlje na radu već odavno je predmet zakonske regulative ali i međunarodnog standarda OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Britanski institut za standardizaciju (BSI) definiše sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS 18001) kao deo globalnog sistema menadžmenta koji olakšava menadžment rizicima povezanim sa poslovanjem organizacije i svim njenim poslovnim procesima.

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu predstavlja deo ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primeni politiku zdravlja i bezbednosti na radu i upravlja svojim opasnostima po zdravlje i bezbednost na radu.

Da bi se na adekvatan način primenjivao standard OHSAS 18001 neophodno je identifikovati sve moguće opasnosti, proceniti visinu njihovog uticaja i definisati način na koji će se kontrolisati. U skladu sa tim formulišu se ciljevi koji moraju biti u skladu zakonskom regulativom jer je jedan od posebnih zahteva standarda upravo kompletna usaglašenost sa zakonskom regulativom u državi u kojoj se obavlja delatnost. Iz ciljeva proističu i programi koji definišu načine i dinamiku njihove realizacije. Ako se vrhovno rukovodsto na adekvatan način fokusira na  implementaciju i primenu standarda OHSAS 18001, primena OHSAS  sistema donosi brojne koristi među kojima su:

  • Viši nivo produktivnosti zaposlenih,
  • Smanjenje povređivanja i profesionalnih oboljenja zaposlenih,
  • Smanjenje troškova usled odlaska zaposlenih na bolovanja,
  • Smanjenje troškova usled oštećenja na opremi i/ili imovini,
  • Povećanje ugleda ogranizacije i poverenja klijenata.

Sertifikacijom sistema prema zahtevima ovog standarda postižu se i druge kapitalne koristi kao što su:

  • Otvaranje novih tržišta i ravnopravno učešće  u međunarodnim projektima postaje,
  • Ispunjenje uslova mnogih tendera i
  • Izgradnja međunarodnog ugleda,
  • Sklapanje strateških partnerstava i slično.