21 dec 2011

Standard za upravljanje kriznim situacijama

0 Komentara

Da bi se umanjio uticaj katastrofa, terorističkih napada i drugih velikih incidenata Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) donela je i publikovala novi standard za upravljanje kriznim situacijama i reagovanje na incidente.

ISO 22320:2011, Društvena bezbednost – Upravljanje kriznim situacijama – Zahtevi, će pomoći da se sačuvaju mnogi životi, ublaže nastale povrede i oštećenja i obezbedi kontinuitet u zadovoljenju osnovnih potreba kao što su hitna medicinska pomoć, spasilačke službe, snabdevanje vodom i hranom kao i isporuka električne energije i drugih goriva.

Odgovor na nastale incidente može uključivati sve strukture, bilo privatne ili javne koji mogu raditi na internacionalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.  Standardizovano međunarodno uputstvo  je neophodno kako bi se sve akcije koordinirale na adekvatan i efetivan način. ISO 22320 je neprocenjiv alat koji može koristiti svaka organizacija kako bi poboljšala svoje sposobnosti da upravlja aktivnostima u svakoj kriznoj situaciji. Takođe, standard je primenljiv za sve vrste organizacija, bez obzira na vrstu delatnosti i veličinu.

Standard ISO 22320 sublimira sve najbolje prakse  za uspostavljanje kontrole nad svim aspektima organizacije, od procedura, podrške u donošenju odluka, sledljivosti operacija i upravljanja infomacijama.  Međudelovanje svih organizacija koje su deo krizne situacije je od ključnog značaja za uspešno reagovanje na nastalu kriznu situaciju. Ovaj standard takođe pomaže da se obezbede pravovremene, relevantne i tačne operativne informacije koje proizilaze iz procesa, sistema rada, prikupljanja podataka i upravljanja organizacijom. Važan deo ovog standarda je i uspostavljanje baze za koordinaciju i saradnju, obezbeđujući time da se eliminišu svi mogući nesporazumi i konflikti onih koji učestvuju u kriznoj situaciji. Samim tim se obezbeđuje i bolja iskorišćenost svih raspoloživih sredstava u tom trenutku.

Pored njegovih brojnih koristi, ovaj standard ističe i značaj informacionih i komunikacionih zahteva, koji podstiču inovativnost u razvoju alata kojima se maksimizuje interaktivnosti i komunikacija, što u upravljanju kriznim situacijama može biti ključni element za uspeh ili neuspeh.

Ovaj standard, ohrabruje ravnopravno učešće svih delova zajednice u kreiranju aktivnosti u kriznim situacijama  i time omogućava da su te akcije prihvatljive i sa aspekta potreba stanovništva i sa aspekta njihove kulturne baštine.

[vrh strane]
Ostavite komentar