15 nov 2012

Učešće Quality Cert-a na informativno-instruktivnom sastanku u Privrednoj komori Beograd

0 Komentara

Opšte udruženje preduzetnika „Čukarica“ i Privredna komora Beograd organizovali su informativno-instruktivni sastanak na kom su glavna tema bili integrisani menadžment sistemi u funkciji unapređenja poslovanja i razvoja preduzetnika i uslovi i način sertifikacije. Na poziv udruženja preduzetnika „Čukarica“ Quality Cert je uzeo učešće u pripremi i prezentovanju dela koji se ticao sertifikacije integrisanih sistema menadžmenta. Tom prilikom, prisutnim predstavnicima udruženja preduzetnika iz svih opština u Beogradu, bliže je objašnjena procedura sertifikovanja od podnošenja zahteva za sertifikaciju do resertifikacije.

Jedna od tematskih oblasti bila je i zakonska regulativa Republike Srbije koja se odnosi na uspostavljanje sistema zaštite životne sredine, zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu i bezbednost hrane.  HACCP sistem koji je deo Zakona o bezbednosti hrane, predstavljen je od strane predstavnika Quality Cert-a, uz poseban naglasak na delove koji su značajni sa aspekta sertifikacije kao potvrde njegove dosledne primene.

Cilj sastanka je bio da se predstavnici udruženja preduzetnika  informišu o menadžment sistemima koji mogu doprineti poboljšanju i proširenju poslovanja uz potpunu usaglašenost sa zakonskom regulativom bez obzira kojom delatnošću se bave.

Quality Cert svojim delovanjem na određeni način već doprinosi unapređenju rada poslovnih subjekata koji se odluče za sertifikaciju ali će se i dalje odazivati svim inicijativama koje imaju za cilj edukaciju i bliže informisanje o aktuelnim dešavanjima iz oblasti međunarodnih standarda.

[vrh strane]
Ostavite komentar