Validnost sertifikata

  
Validnost sertifikata možete proveriti i putem fiksnog telefona +381 11 41 41 120 svakim radnim danom u periodu od 09 do 17h.