26 dec 2011

Novo izdanje standarda ISO 19011

0 Komentara

Međunarodna organizacija za standardizaciju upravo je objavila dopunjeno izdanje standarda ISO 19011, koji se tiče provera sistema mendžmeta i koji sa izmenama i dopunama i jedinstvenim pristupom za proveru više sistema menadžmenta istovremeno obezbeđuje smanjenje troškova, vremena i drugih resursa koji su u vezi sa proverom.

U današnjem poslovnom okruženju, mnoge organizacije uvode i primenjuju brojne sisteme menadžmenta kao što je sistem kvaliteta, upravljanje životnom sredinom, sistem zaštite informacija i druge. Kao rezultat, ove organizacije žele da se ovi sistemi, ukoliko je to moguće, provere istovremeno i adekvatno.

U poređenju sa prvim izdanjem standarda iz 2002 godine koji predviđa samo provere ISO 9001 (kvalitet) i ISO 14001 (životna sredina), obim standarda ISO 19011:2011, Smernice za provere sistema menadžmenta, proširen je tako da jasno prikazuje trenutno stanje i kompleksnost provera na više standarda sistema menadžmenta.

Standard pomaže organizacijama da optimizuju i olakšaju integraciju svih sistema mendžmenta i pre svega, jednom proverom, smanje proces provere, izbegnu dupliranje aktivnosti i napora i smanje zastoje u radu organizacionih jedinica koje su predmet provere.

Posebna pažnja posvećena je implementaciji programa provere. Potpunim usvajanjem ovih smernica, organizacija ima u rukama moćan alat kojim može obezbediti adekvatno i pravovremeno ispunjavanja postavljenih ciljeva.

ISO 19011:2011 obebeđuje smernice  i za internu i za eksternu proveru sistema menadžementa a namenjen je proveravačima, vodećim proveravačima, menadžerima programa provere i ogranizacijama kojima je potreban u svrhe potpisivanja ugovora ili nekih drugih regulatornih dokumenata.

Izdanje iz 2011 godine ima za cilj da svim onima koji ga primenju, obezbedi ponovnu procenu dosadašnjeg rada i identifikaciju mogućnosti za poboljšanja.

Za razliku od izdanja iz 2002 godine, ovaj standard sadrži  koncept rizika i više naglašava neophodnost kompetencija proveravačkog tima i proveravača individualno.  Takođe, upotreba tehnologije za potrebe provere je potpuno prihvatljiva čime se na primer ravnopravno tretira interjuisanje zaposlenih i pregled podataka na daljinu.

Dodatno unapređenje je i razjašenje veze između standarda ISO 19011:2011 i ISO/IEC 17021:2011, Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja vrše sertifikaciju sistema menadžmenta.  Sada, ova tela mogu naći veoma značajne informacije i uputstva i u standardu ISO 19011 kako bi na viši nivo podigli procese eksternih provera.

[vrh strane]
Ostavite komentar