Zahtev za sertifikaciju

Kako bismo mogli da Vam pošaljemo adekvatnu ponudu za sertifikaciju sistema menažmenta, molimo Vas da popunite elektronski zahtev za ponudu koji možete preuzeti sa našeg sajta ili da popunite online zahtev.

Dokumenta za preuzimanje

Online formular za sertifikaciju

Osnovni podaci o organizaciji


Osoba za kontakt


Podaci o delatnosti organizacije


Za koje standarde se traži sertifikacija


Ovaj zahtev se odnosi na (odabrati odgovarajući odgovor)


Druge lokacije u sastavu organizacije, a koje ulaze u obim sertifikacije:

Ulica i broj, grad
Broj zaposlenih na lokaciji
Standard koji se primenjuje na lokacijama
Lokacija 1
Lokacija 2
Lokacija 3
Lokacija 4
Lokacija 5

Upitnik o nivou integrisanosti sistema menadžmenta (popuniti u slučaju integrisanog sistema)

Kriterijumi nivoa integrisanosti sistema menadžmenta
Redovno preispitivanje od strane rukovodstva

Interne provere

Politika i ciljevi sistema menadžmenta

Identifikacija i sprovođenje procesa

Dokumentacija sistema menadžmenta

Korektivne i preventivne mere

Aktivnosti planiranja i upravljanje rizicima

Odgovornosti i ovlašćenja

Željeni period provere
Da li želite predproveru?
Da li ste savetovani od strane konsultanta tokom implementacije Vašeg menadžment sistema?

Da li ste do sada sarađivali sa Quality Cert doo?

Podaci o sertifikatu

U kom formatu želite sertifikat?
A4A3
Da li posedujete validan sertifikat?

Kako ste saznali za Quality Cert?

Napomena:
Navođenje potpunih informacija je neophodno za adekvatno preispitivanje prijave i za optimalne obračune.
Popunjen obrazac se smatra poverljivim dokumentom.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo