Sertifikacija ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom

Bez zadovoljnih korisnika, svako preduzeće je u opasnosti. Da bi preduzeće održalo zadovljstvo korisnika mora zadovoljiti njihove zahteve.  Standard ISO 9001:2015 obezbeđuje okvir u kom se primenom sistemskog pristupa obezbeđuje baš onakav proizvod ili uslugu koja ispunjava sva očekivanja korisnika.

Zahtevi za sistem kvaliteta su standardizovani ali mnoge organizacije vole za sebe da misle da su jedinstvene. Zato se postavlja pitanje na koji način standard ISO 9001:2015 dozvoljava da sa jedne strane, organizacija zadrži svojstva po kojima je jedinstvena i prepoznatljiva a sa druge strane ima sve elemente koji su pokazatelji kvaliteta. Isto se pitanje postavlja i u različitim delatnostima, kako su isti zahtevi kvaliteta primenljivi i u malim i srednjim preduzećima, multinacionalnim proizvodnim kompanijama, javnim i komunalnim preduzećima i td.

Odgovor na sva ovaj pitanja jeste da ISO 9001:2015 definiše koje zahteve organizacija mora da ispuni, ali ne određuje na koji način će svaka pojedinačna organizacija da ih ispuni. Dakle, fleksibilnost standarda dozvoljava prilagođavanje kako svakoj poslovnoj delatnosti od proizvodne do uslužne, tako i različitim kulturama.

Provera uspešnosti primene standarda ISO 9001:2015

Sam standard zahteva da se svaka organizacija interno proverava kako bi utvrdila da li na odgovarajući i efektan način upravlja svojim procesima ili da sa druge strane provere da li u potpunosti kontroliše svoje aktivnosti.

Pored toga, svaka organizacija može pozvati ili dozvoliti svojim klijentima da provere njihov sistem kvaliteta i uvere se da je organizacija pouzdana i sposobna da isporuči proizvod ili uslugu koja u potpunosti zadovoljava zahteve klijenata.

Na kraju, organizacije se proveravaju od strane nezavisne sertifikacione kuće, koja će utvrditi usaglašenosti sa standardom ISO 9001:2015. Ova vrsta provere postala je praktično neophodna jer tržište daje najveći značaj Sertifikatu i dokazu o kredibilitetu organizacije od strane nezavisnih institucija. To je pogotovo korisno kao poslovna referenca između organizacije i klijenata koji su geografski udaljeni a provera od strane klijenta postaje komplikovana i skupa za organizovanje.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Sertifikujte vaš sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015!