Standardi za usluge

Kako standardi pomažu organizacijama koje se bave uslužnim delatnostima

Kada nudite usluge, obavezno je da zadovoljite potrebe i želje klijenta, a to se odnosi na pre svega na kontinuirano visok nivo kvaliteta usluge. Standardi vam upravo nude set alata da to ispunite.

Standardi pružaju dobru poslovnu praksu za sprovođenje celokupnog spektra usluga i procesa, kao i sistema koji ih podržavaju. Oni takođe objašnjavaju kako izgraditi dobro organizaciono ponašanje koje podstiče isporuku visokokvalitetnih usluga. Postoji niz standarda koji se primenjuju u specifičnim i ključnim delovima usluga koje se sprovode.

Kako standardi obezbeđuju visok nivo usluge

Standardi vam mogu pomoći u fazama planiranja, projektovanja ili pružanja usluge. Oni vam pomažu da implementirate pouzdane proces, izgradite pouzdane sisteme i suštinsko ponašanje. Standardi mogu biti u obliku specifikacija, uputstva, metodologija za specifične zadatke, i pojmova i definicija(pomažu u uspostavljanju sistema koji treba da se zasniva na na globalno najboljim poslovnim praksama).

Skoro svaka organizacija koja je uključena u nabavku ili isporuku usluga uočiće vrednost koju dobija iz primene standarda koji su projektovani da potpomognu implementaciju visokokvalitetnih procesa, politika i procedura, kao i smanjenje rizika za kupce i klijente.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Tražite pouzdano sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta?