Sertifikacija ISO 14001 – Sistem mendžmenta zaštitom životne sredine

Zaštita životne sredine u poslednjim decenijama predstavlja imperativ za čovečanstvo i to ne samo zbog očuvanja našeg životnog staništa već i zbog očuvanja i obnavljanja prirodnih resursa čijom se eksploatacijom bavi dobar deo svetske privrede. S obzirom da smo svedoci da su pitanja zaštite životne sredine postala goruća pitanja i za društveni i za ekonomski opstanak, održivi razvoj postao je zadatak svih nas.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) bavi se ovim problemom još od devedesetih godina prošlog veka a kao rezultat rada stručnjaka na svetskom nivou izašao je standard ISO 14001 koji definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine.

Organizacije koje se odluče za njegovu primenu moraju pre svega identifikovati aspekte životne sredine koje proističu iz prošlih, sadašnjih i planiranih aktivnosti i na osnovu njihovih ocena utvrditi prioritetne zadatke u minimalizaciji ili uklanjanju opasnosti po životnu sredinu. Kao i kod velikog broja standarda obavezujuće je da se donese Politika zaštite životne sredine iz koje proističu opšti i posebni ciljevi organizacije. Ciljevi se realizuju uz odgovarajuće programe za njihovu realizaciju a da li se ispunjavanju na efektivan način prati se preko definisanih pokazatelja.

Primena standarda ISO 14001 i Sertifikat kao dokaz njegove primene jasno pokazuje da se organizacija brine o životnoj sredini što doprinosi lojalnosti korisnika i poslovnih partnera koji mogu biti sigurni u doprinos organizacije održivom razvoju i lokalnoj zajednici. Time je reputacija organizacije mnogo bolja a pozicioniranje na tržištu lakše. Komunikacija sa svim zainteresovanim stranama je poboljšana a dobijanje dozvola i autorizacija znatno jednostavnije.

Sa ekonomskog aspekta koristi se ogledaju u boljoj kontroli i smanjenju troškova usled bolje identifikacije i smanjenja rizika i neusaglašenosti.  Jačanje razvoja i međusobne razmene rešenja koje se odnose na životnu sredinu takođe rezultuju boljim poslovnim dostignućima.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Sertifikujte vaš sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001:2015!