Znakovi sertifikacije

Znakovi sertifikacije predstavljaju simbol usaglašenosti poslovnog sistema sa zahtevima međunarodnog standarda i mogu ga koristiti isključivo klijenti, čiji je sistem pozitivno ocenjen na sertifikacionoj proveri. Korišćenje znaka sertifikacije detaljno je objašnjeno u Uputstvu za korišćenje znaka sertifikacije a klijenti su u obavezi da ga se u potpunosti pridržavaju.

Prikazane sličice su lošeg kvaliteta kako ne bi došlo do zloupotrebe. Šifre za preuzimanje dokumenata dobijaju klijenti zajedno sa Uputstvom za korišćenje znaka sertifikacije. U svakom trenutku klijenti nam se mogu obartiti sa zahtevom za izdavanje nove šifre koja će im biti poslata poštom.Znak ISO 9001:2015
Preuzmi


Znak ISO 14001:2015
Preuzmi


Znak ISO 22000
Preuzmi


Znak ISO 27001
Preuzmi


Znak ISO 45001:2018
Preuzmi


Znak HACCP sistem
Preuzmi


Znak ISO 22301
Preuzmi


Znak ISO 50001
Preuzmi


Znak ISO 13485
Preuzmi


Znak ISO 37001
Preuzmi


Znak OHSAS 18001
Preuzmi
Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Tražite pouzdano sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta?