O nama - Profil kompanije

Quality Cert doo predstavlja novu generaciju kompanija za nadzor i sertifikaciju sistema menadžmenta sa jasnim ciljem da svojim delovanjem na teritoriji Srbije bude prepoznatljivo ime u oblasti sertifikacije.

Nepristrasnost, kao opredeljenje, predstavlja dobru osnovu za siguran put u ostvarenju dobre reputacije i širenja poslovanja kojoj teži celokupan tim zaposlenih.

Sedište kompanije nalazi se u Beogradu odakle se vrši koordinacija za celu teritoriju Srbije i zemlje regiona.

Partner smo međunarodnog sertifikacionog tela SZUTEST koje posluje u Evropskoj Uniji, bliskog i srednjeg istoka.

Usluge koje pružamo

Quality Cert doo nudi usluge sertifikacije i nadzora Sistema menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001 i sistemima koji se odnose na bezbednost hrane među kojima je napoznatiji i najprimenjivaniji HACCP sistem.

Istorijat

 • 2024

  Partnerstvo sa međunarodnim sertifikacionim telom SZUTEST

  U januaru 2024. godine sklopljen je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa međunarodnim sertifikacionim telom SZUTEST koje posluje širom sveta.

 • 2018

  Licencirani partner FQC sa DAkkS akreditacijom

  U decembru 2018. godine postali smo licencirani partner međunarodnog sertifikacionog tela FQC koje posluje u 14 zemanja Evrope, bliskog, srednjeg istoka koji izdaje sertifikate akreditovane od strane DAkkS (Nemačko akreditaciono telo).

 • 2018

  Akreditacija

  U septembru 2018. godine podnet je zahtev za akreditaciju ATS (Akreditaciono telo Srbije) prema zahtevima standarda ISO 17021 za standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007

 • 2014

  100 sertifikacionih provera

  U julu 2014. godine organizovana je jubilarna 100. provera prema zahtevima standarda ISO 9001:2008

 • 2013

  Licenca za BZR

  U avgustu 2013 dobijena je licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

 • 2012

  Online softver za sertifikaciju

  Započeta realizacija na projektovanju i programiranju online softvera za praćenje kompanija u jednom sertifikacionom ciklusu

 • 2011

  Prva sertifikacija ISO 9001:2008

  Izvršena prva sertifikaciona provera prema zahtevima standarda ISO 9001:2008

 • 2011

  Osnivanje kompanije

  U novembru 2011. godine osnovano je Sertifikaciono telo Quality Cert Serbia kao deo međunarodnog sertifikacionog tela Quality Certification LLC

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Tražite pouzdano sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta?