Postupak sertifikacije

 • 01

  Prosleđivanje ponude i potpisivanje Ugovora

  Na osnovu podataka koje klijent prosledi sertifikacionoj kući sačinjava se ponuda za uslugu sertifikacije. Ukoliko klijent pristaje na sve uslove definisane ponudom organizuje se potpisivanje Ugovora i početak sertifikacionog procesa,

 • 02

  Priprema za proveru

  Sertifikaciona kuća na osnovu delatnosti klijenta i obima njegovog posla imenuje vođu tima proveravača i proveravače koji imaju adekvatne kompetencije. Vođa tima proveravača kontaktira klijenta i dogovara sve pojedinosti provere, datum, vreme, neophodna sredstva, i drugo

 • 03

  Sertifikaciona provera (faza 1 i faza 2)

  Faza 1 – podrazumeva proveru dokumentacije koju klijent obavezno dostavlja sertifikacionoj kući radi upoznavanja sa stepenom primene sistema menadžmenta i proveru na licu mesta. Ukoliko se utvrde neusaglašenosti, klijent je dužan da ih otkloni do Faze 2 provere koja mora da se održi najkasnije 6 meseci od Faze 1

 • 04

  Odlučivanje o dodeli sertifikata

  Na osnovu Izveštaja o proveri, predloga tima proveravača i drugih relevantnih činjenica Komisija za sertifikaciju donosi odluku o dodeli Sertifikata. O odluci Komisije obaveštava se klijent

 • 05

  Dodela sertifikata

  Sertifikat se izrađuje i prosleđuje klijentu uz Pravila o korišćenju znaka i sertifikata. Sertifikat traje tri godine. U tom periodu klijent je dužan da primenjuje i održava nivo priznatog sistema menadžmenta u skladu sa standarom, da prihvati nadzor i redovno obaveštava sertifikacionu kuću o promenama u sistemu

 • 06

  Prva nadzorna provera

  Redovni nadzor se izvodi najmanje jednom godišnje. Prva nadzorna provera se obavlja najkasnije 12 meseci od početne sertifikacione provere i ne mora obuhvatati celokupan sistem menadžmenta kvalitetom

 • 07

  Druga nadzorna provera

  Drugi godišnji nadzor obavlja se najkasnije 24 meseca od sertifikacione provere i takođe može biti smanjenog obima

 • 08

  Resertifikacija

  Nakon isteka ciklusa od 3 godine vrši se Resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom nakon čega organizacija može produžiti sertifikacioni ciklus pri čemu se dobija novi Sertifikat izdat za naredne tri godine.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Tražite pouzdano sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta?