Politika kvaliteta i nepristrasnosti

Quality Cert doo je kao svoj nepromenljiv kurs izabralo stvaranje dobre reputacije putem primene svih etičkih postulata i zakonskih okvira kako na lokalnom tako i na regionalnom i međunarodnom nivou u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom.

Naš odnos prema korisnicima bazira se isključivo na poštovanju jednog od osnovnih principa menadžmenta koji zahteva pravovremeno i adekvatno reagovanje na zahteve korisnika i obavezujemo se na kvalitet, integritet  i nepristrasnost u svom radu i odnosu prema svakom korisniku.

Obezbeđenje kvaliteta sprovodimo kroz primenu i poboljšanje sistema menadžmenta prema relevantnim međunarodnim i nacionalnim standardima iz oblasti našeg delovanja.

Lični i profesionalni integritet, kompetencije i nepristrasnost  naših zaposlenih predstavljaju imperativ u stvaranju prepoznatljivog imena i osvajanju  poverenja na tržištu.

Kako bi smo ostvarili postavljene ciljeve nastojimo da:

  • Obezbedimo poštovanje principa nepristrasnosti kroz sve faze, aktivnosti i činioce sertifikacionog procesa. Usmereni smo na upravljanje sukobima interesa kroz jasnu identifikaciju svih mogućih odnosa koji stvaraju pretnju po nepristrasnost i otklanjanje ili minimiziranje takvih pretnji kao preduslova ostvarenja svih drugih principa i aktivnosti koji proističu iz njih;
  • Identifikujemo, analiziramo i redukujemo rizike koji mogu ugroziti obavljanje kompetentnog i konzistentnog procesa sertifikacije i proveravanja;
  • Stvaramo dodatnu vrednost za svoje klijente kroz obezbeđivanje internog i eksternog poverenja u njihove implementirane sisteme;
  • Obezbedimo usluge najvišeg kvaliteta kroz dokazanu kompetentnost osoblja;
  • Konstantno unapređujemo znanja i veštine svog osoblja zasnovano na najnovijim saznanjima i trendovima u ovoj oblasti;
  • Obezbedimo poverljivost informacija svojih klijenata;
  • Povratne informacije od svojih klijenata i drugih zainteresovanih strana shvatamo krajnje ozbiljno i koristimo ih kao osnovu za unapređenje sopstvenog sistema;
  • Stvorimo okruženje u kome se podstiče inovativnost i međusobno poverenje, priznaju individualna i grupna dostignuća, a integritet osoblja poštuje;
  • Opis svojih procesa, kao i rezultate i efekte svog poslovanja učinimo dostupnim zainteresovanim stranama u cilju stvaranja i održavanja poverenja u proces sertifikacije;
  • Svoj rad zasnivamo na poštovanju zakonskih odredbi i zahteva akreditacionog tela, kao i odnosnih standarda i drugih normativnih dokumenata.

Ovim se naše rukovodstvo i zaposleni opredeljuju ka primeni dobrih poslovnih praksi, poštovanju etičkih normi i prihvatanju društvene odgovornosti u delovanju sertifikacionog tela Quality Cert doo.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Tražite pouzdano sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta?