Politika kvaliteta i nepristrasnosti

Politika kvaliteta

Quality Cert doo je kao svoj nepromenljiv kurs izabralo stvaranje dobre reputacije putem primene svih etičkih postulata i zakonskih okvira kako na lokalnom tako i na regionalnom i međunarodnom nivou u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom.

Naš odnos prema korisnicima bazira se isključivo na poštovanju jednog od osnovnih principa menadžmenta koji zahteva pravovremeno i adekvatno reagovanje na zahteve korisnika i obavezujemo se na kvalitet, integritet  i nepristrasnost u svom radu i odnosu prema svakom korisniku.

Obezbeđenje kvaliteta sprovodimo kroz primenu i poboljšanje sistema menadžmenta prema relevantnim međunarodnim i nacionalnim standardima iz oblasti našeg delovanja.

Lični i profesionalni integritet, kompetencije i nepristrasnost  naših zaposlenih predstavljaju imperativ u stvaranju prepoznatljivog imena i osvajanju  poverenja na tržištu.

Kako bi smo ostvarili postavljene ciljeve nastojimo da:

  • Obezbedimo poštovanje principa nepristrasnosti kroz sve faze, aktivnosti i činioce sertifikacionog procesa. Usmereni smo na upravljanje sukobima interesa kroz jasnu identifikaciju svih mogućih odnosa koji stvaraju pretnju po nepristrasnost i otklanjanje ili minimiziranje takvih pretnji kao preduslova ostvarenja svih drugih principa i aktivnosti koji proističu iz njih;
  • Identifikujemo, analiziramo i redukujemo rizike koji mogu ugroziti obavljanje kompetentnog i konzistentnog procesa sertifikacije i proveravanja;
  • Stvaramo dodatnu vrednost za svoje klijente kroz obezbeđivanje internog i eksternog poverenja u njihove implementirane sisteme;
  • Obezbedimo usluge najvišeg kvaliteta kroz dokazanu kompetentnost osoblja;
  • Konstantno unapređujemo znanja i veštine svog osoblja zasnovano na najnovijim saznanjima i trendovima u ovoj oblasti;
  • Obezbedimo poverljivost informacija svojih klijenata;
  • Povratne informacije od svojih klijenata i drugih zainteresovanih strana shvatamo krajnje ozbiljno i koristimo ih kao osnovu za unapređenje sopstvenog sistema;
  • Stvorimo okruženje u kome se podstiče inovativnost i međusobno poverenje, priznaju individualna i grupna dostignuća, a integritet osoblja poštuje;
  • Opis svojih procesa, kao i rezultate i efekte svog poslovanja učinimo dostupnim zainteresovanim stranama u cilju stvaranja i održavanja poverenja u proces sertifikacije;
  • Svoj rad zasnivamo na poštovanju zakonskih odredbi i zahteva akreditacionog tela, kao i odnosnih standarda i drugih normativnih dokumenata.

Ovim se naše rukovodstvo i zaposleni opredeljuju ka primeni dobrih poslovnih praksi, poštovanju etičkih normi i prihvatanju društvene odgovornosti u delovanju sertifikacionog tela Quality Cert doo.