Stručno lice za BZR i ZOP

Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za poziciju Stručnog saradnika za BZR i ZOP

Odeljenje: Odeljenje za BZR i ZOP
Lokacija: Beograd
Obrazovanje: Fakultet

Opis posla

 • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu odnosno ovlašćenom licu kod poslodavca pri planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija, i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • Učestvuje u opremanju i uređenju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
 • Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad;
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
 • Prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
 • Upoznaje poslodavca sa svim njegovim obavezama za slučaj nastanka povrede na radu i profesionalnih oboljenja, kao i bolesti u vezi sa radom;
 • Pruža stručnu pomoć u vezi izvršenja pojedinih obaveza naloženih od strane inspekcije rada;
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Učestvuje u pripremi Akta o proceni rizika;
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
 • Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca;
 • Daje potrebne informacije i obaveštenja predstavniku zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno odboru za bezbednost i zdravlje na radu.
 • Daje savete u vezi sa normativnim regulisanjem oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Obavlja poslove stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu u organizacijama korisnika usluga.
 • za svoj rad odgovara direktoru.

Uslovi

 • Završen fakultet tehničko-tehnoloških nauka
 • Položen stručni ispit za bezbednost i zdravlje na radu
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima lica za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Spremnost za rad u timu
 • Odgovorna, komunikativna, savesna i organizovana osoba

Ukoliko ste zainteresovani i ispunjavate uslove konkursa, pošaljite nam Vašu biografiju na posao@qualitycert.rs sa naznakom: Za konkurs BZR

Kontaktiraće se kandidati koji uđu u uži izbor.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Tražite pouzdano sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta?