Koliko je jak brend vaše kompanije? ISO standard može pomoći da to utvrdite

Jak brend može izdignuti kompaniju na tržištu i uticati pozitivno na njene finansijske parametre.  Ali kako je to nematerijalna, neopipljiva imovina, teško je izmeriti njenu novčanu vrednost. Novi standard, ISO 10668:2010 (Procena brenda – Zahtevi za procenu vrednosti brenda), definiše sada jasne procedure i metode merenja za utvrđivanje vrednosti brenda.

Brend podrazumeva kombinaciju imena, znakova, simbola, logoa itd. koji identifikuju i asociraju na neke određene robe, usluge ili kompanije.

Brend se koristi da stvori sliku razlikovanja i prepoznavanja u svesti svih zainteresovanih strana, pomogne kompaniji da se izdvoji na tržištu i komunicira i povezuje sa kupcima. Iako je kao i neka druga nematerijalna imovina, visoko vrednovana osobina svake organizacije, on se još uvek ne ceni dovoljno. Zbog toga se organizacije već dugi niz godina bore da identifikuju stvarni uticaj i vrednost njihovog brenda. ISO 10668 je važan korak napred na tom polju.

Ovaj standard vodi korisnike kroz potpuno harmonizovana tri nivoa analize koja se fokusira na finansijske i zakonske aspekte i aspekte ponašanja javnosti. Na primer to uključuje zakonska prava i zaštitu brenda, veličinu tržišta i trendove, njihov uticaj na  širenje izbora i različite stavove zainteresovanih strana prema brendu.

ISO 10668 postavlja okvir rada sa ciljevima, polaznim  osnovama, pristupima, metodama i kvalitetom porekla podataka i pretpostavki koje se koriste u merenju vrednosti brenda.

Obuhvatanjem tri nivoa analize, ISO 10668 obezbeđuje realnu i pouzdanu sliku vrednosti brenda. Dodatna korist je i to što on omogućava organizacijama širom sveta da mere ekonomsku vrednost njihovog brenda i to upotrebljavajući smernice koje su razvili najveći svetski stručnjaci iz te oblasti.

Sada se, zahvaljujući naporima svetskih stručnjaka i Međunarodne organizacije za standardizaciju, čuvena izjava Alberta Ajnštajna „Ne računa se sve ono što može da se izračuna, niti se može izračunati sve ono što se računa“, više ne odnosi i na fenomen brenda.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo