Novo izdanje standarda ISO 19011

Međunarodna organizacija za standardizaciju upravo je objavila dopunjeno izdanje standarda ISO 19011, koji se tiče provera sistema mendžmeta i koji sa izmenama i dopunama i jedinstvenim pristupom za proveru više sistema menadžmenta istovremeno obezbeđuje smanjenje troškova, vremena i drugih resursa koji su u vezi sa proverom.

U današnjem poslovnom okruženju, mnoge organizacije uvode i primenjuju brojne sisteme menadžmenta kao što je sistem kvaliteta, upravljanje životnom sredinom, sistem zaštite informacija i druge. Kao rezultat, ove organizacije žele da se ovi sistemi, ukoliko je to moguće, provere istovremeno i adekvatno.

U poređenju sa prvim izdanjem standarda iz 2002 godine koji predviđa samo provere ISO 9001 (kvalitet) i ISO 14001 (životna sredina), obim standarda ISO 19011:2011, Smernice za provere sistema menadžmenta, proširen je tako da jasno prikazuje trenutno stanje i kompleksnost provera na više standarda sistema menadžmenta.

Standard pomaže organizacijama da optimizuju i olakšaju integraciju svih sistema mendžmenta i pre svega, jednom proverom, smanje proces provere, izbegnu dupliranje aktivnosti i napora i smanje zastoje u radu organizacionih jedinica koje su predmet provere.

Posebna pažnja posvećena je implementaciji programa provere. Potpunim usvajanjem ovih smernica, organizacija ima u rukama moćan alat kojim može obezbediti adekvatno i pravovremeno ispunjavanja postavljenih ciljeva.

ISO 19011:2011 obebeđuje smernice  i za internu i za eksternu proveru sistema menadžementa a namenjen je proveravačima, vodećim proveravačima, menadžerima programa provere i ogranizacijama kojima je potreban u svrhe potpisivanja ugovora ili nekih drugih regulatornih dokumenata.

Izdanje iz 2011 godine ima za cilj da svim onima koji ga primenju, obezbedi ponovnu procenu dosadašnjeg rada i identifikaciju mogućnosti za poboljšanja.

Za razliku od izdanja iz 2002 godine, ovaj standard sadrži  koncept rizika i više naglašava neophodnost kompetencija proveravačkog tima i proveravača individualno.  Takođe, upotreba tehnologije za potrebe provere je potpuno prihvatljiva čime se na primer ravnopravno tretira interjuisanje zaposlenih i pregled podataka na daljinu.

Dodatno unapređenje je i razjašenje veze između standarda ISO 19011:2011 i ISO/IEC 17021:2011, Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja vrše sertifikaciju sistema menadžmenta.  Sada, ova tela mogu naći veoma značajne informacije i uputstva i u standardu ISO 19011 kako bi na viši nivo podigli procese eksternih provera.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo