Sertifikacija OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Industralizacija i automatizacija proizvodnje na svetskom nivou i razvoj alata i tehnologija za čiju primenu je neophodna posebna obučenost i stvaranje bezbednih uslova za rad, posebno u građevinarstvu, hemijskim industrijama i sličnim delatnostima dovela je do okolnosti u kojima radi veliki broj ljudi i može doći do incidenata sa ozbiljnim posledicama. Poslodavci poslovno i moralno imaju dužnost da obezbede sve uslove da se minimalizuje ili ukloni rizik od povređivanja i razboljevanja zaposlenih.

Incidentne situacije, povrede na radu i profesionalna oboljenja nisu samo neprijatnost za zaposlene i njihove porodice već i za poslodavce koji kroz troškove od štete na imovini i opremi, troškove lečenja povređenih, zastoja proizvodnje i slično mogu imati ozbiljne novčane gubitke.

Bezbednost i zdravlje na radu već odavno je predmet zakonske regulative ali i međunarodnog standarda OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Britanski institut za standardizaciju (BSI) definiše sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS 18001) kao deo globalnog sistema menadžmenta koji olakšava menadžment rizicima povezanim sa poslovanjem organizacije i svim njenim poslovnim procesima.

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu predstavlja deo ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primeni politiku zdravlja i bezbednosti na radu i upravlja svojim opasnostima po zdravlje i bezbednost na radu.

Da bi se na adekvatan način primenjivao standard OHSAS 18001 neophodno je identifikovati sve moguće opasnosti, proceniti visinu njihovog uticaja i definisati način na koji će se kontrolisati. U skladu sa tim formulišu se ciljevi koji moraju biti u skladu zakonskom regulativom jer je jedan od posebnih zahteva standarda upravo kompletna usaglašenost sa zakonskom regulativom u državi u kojoj se obavlja delatnost. Iz ciljeva proističu i programi koji definišu načine i dinamiku njihove realizacije. Ako se vrhovno rukovodsto na adekvatan način fokusira na  implementaciju i primenu standarda OHSAS 18001, primena OHSAS  sistema donosi brojne koristi među kojima su:

  • Viši nivo produktivnosti zaposlenih,
  • Smanjenje povređivanja i profesionalnih oboljenja zaposlenih,
  • Smanjenje troškova usled odlaska zaposlenih na bolovanja,
  • Smanjenje troškova usled oštećenja na opremi i/ili imovini,
  • Povećanje ugleda ogranizacije i poverenja klijenata.

Sertifikacijom sistema prema zahtevima ovog standarda postižu se i druge kapitalne koristi kao što su:

  • Otvaranje novih tržišta i ravnopravno učešće  u međunarodnim projektima postaje,
  • Ispunjenje uslova mnogih tendera i
  • Izgradnja međunarodnog ugleda,
  • Sklapanje strateških partnerstava i slično.
Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Sertifikujte vaš sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima standarda OHSAS 18001!