Standard za postizanje sledljivosti proizvoda od ribe

Upotrebom novog ISO standarda koji se tiče sledljivosti proizvoda od ribe pomoći će da se bezbednost hrane podigne na viši nivo i da svi učesnici u lancu snabdevanja imaju dovoljno informacija o poreklu ovih proizvoda.

Riblji proizvodi predstavljaju važan deo moderne prehrambene industrije. Konzumiramo sve više proizvoda koji dolaze sa raznih strana sveta a riba, pogotovo, može biti uhvaćena hiljadama kilometara udaljeno od mesta gde se konačno obrađuju i konzumiraju.

Tokom protekle decenije, nekoliko kriza, koje su nastale kao posledica neispravne hrane, imalo je ozbiljnih uticaja na mnoge zemlje. Nakon njihovih izbijanja, koncept sledljivosti prehrambenih proizvoda postalo je sfera interesovanja i naučnika i kreatora politike.

ISO 12875:2011, Sledljivost ribljih prozvoda, definiše koje se informacije moraju zabeležiti od hvatanja ribe na otvorenom moru pa niz ceo lanac snabdevanja kako bi se uspostavila adekvatna sledljivost.

Ovaj standard definiše na koji način se riblji proizvodi moraju identifikovati i koje informacije moraju da generišu i sadrže proizvodi svih u lancu prehrambene industrije. Praktično, standard se fokusira na svežu ribu i proizvode od ribe koji se upotrebljavaju u ljudskoj ishrani, od ribolovaca do maloprodaja.

Novi koncept sledljivosti uključuje ne samo glavni zahtev da se proizvodi mogu fizički pratiti kroz lanaz snabdevanja, od nastanka do mesta upotrebe, već i mogućnost da se obezbede informacije od čega su proizvodi napravljeni i šta im se desilo. Ovi budući aspekti sledljivosti će biti veoma važni za bezbednost hrane, njihov kvalitet i deklarisanje.

Potencijalni korisnici ovog novog standarda mogu biti:

  • Ribarski brodovi,
  • Brodovlasnička preduzeća i aukcijska tržišta,
  • Proizvođači,
  • Distributeri i skladištari,
  • Trovci i veleprodaje
  • Maloprodaje i ugostitelji.

Standard ISO 12875:2011 obezbeđuje bazu za sledljivost i velika je pomoć u obezbeđenju zdravstvene zaštite korisnika ribe i ribljih proizvoda.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Potrebna Vam je ponuda za sertifikaciju sistema menadžmenta? Popunite zahtev za sertifikaciju ili nas pozovite kako bismo Vam poslali adekvatnu ponudu.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo