Obaveštenje o prelasku na ISO 45001:2018

Poštovani klijenti,

 

Obaveštavamo Vas da smo u poslednjoj godini tranzicije za prelazak sa OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018. Prema odluci Međunarodnog forma za akreditaciju (IAF), krajnji rok za prelazak na novo izdanje standarda je 11.mart 2021.godine.

Preporučuje se da sve organizacije koje su već sertifikovane prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007, prilagode svoj sistem menadžmenta sa zahtevima ISO 45001:2018 kako bi se tokom redovnih nadzornih/resertifikacionih provera, uz uspešnu tranziciju, mogli izdati novi sertifikati bez dodatne nadoknade.

Nakon 11.marta 2021.godine svi sertifikati izdati prema verziji standarda OHSAS 18001:2007 prestaju da važe.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.