Obaveštenje o realizaciji provera u periodu vanrednog stanja

Poštovani klijenti i saradnici,

 

Vanredna situacija koja je proglašena na teritoriji Republike Srbije zahteva prilagođavanje režima rada koji će se organizovati u skladu sa smernicama IAF i ATS. Smernice predviđaju mogućnosti realizacije provere na daljinu, korišćenjem nekih od informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju utvrđivanja funkcionisanja sistema menadžmenta ali i očuvanja našeg zdravlja u uslovima pandemije.

Sam način realizacije provere i odabir informaciono-komunikacionih tehnologija biće dogovoren sa svakim klijentom posebno. Raspoloživi načini su online sastanci putem video linka, provera dokumentacije i zapisa slanjem na e-mail, video ili audio snimak objektivnih dokaza i slično. 

Apelujemo na poštovanje svih propisanih mera za zaštitu zdravlja kako bi nakon ovog zahtevnog perioda za sve nas što lakše i brže poslovanje vratili u normalne tokove.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mejla office@qualitycert.rs ili putem kontakt formulara.