Sertifikat o akreditaciji

Quality Cert je uspešno završio proces akreditacije kod Akreditacionog tela Srbije i od 01. avgusta 2019. godine poseduje Sertifikat o akreditaciji za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom (SRPS ISO 9001:2015), zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001:2015) i bezbednošću i zdravljem na radu (SRPS OHSAS 18001:2008). Quality Cert akreditovan je prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 sa dodeljenim akreditacionim brojem 08-020.

Proces akreditacije je i zvanično potvrdio usklađenost poslovanja našeg sertifikacionog tela sa međunarodnim standardima i našim klijentima pružio dodatnu sigurnost u kvalitet našeg rada.

Validnost Sertifikata o akreditaciji može se proveriti na linku: http://www.registar.ats.rs/predmet/1248/

Sertifikat o akreditaciji možete preuzeti ovde.