Izrada, izmena i dopuna Akta o proceni rizika

U skladu sa članom 15. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Službeni glasnik RS br. 72/2006, vrši se izmena i dopuna Akta o proceni rizika.

Akt o proceni rizika  na radnom mestu i u radnoj okolini  podleže potpunoj  izmeni  i dopuni  nakon svake kolektivne  povrede na radu  sa smrtnim posledicama,  koja se dogodi na radnom mestu  i u radnoj okolini  poslodavca.

Akt o proceni rizika  na radnom mestu i u radnoj okolini  podleže delimičnim izmenama i dopunama (u delu  koji se odnosi  na određeno  radno mesto i s njom  povezana radna mesta) i to:

  • U slučaju smrte povrede na radu  i teške povrede na radu
  • U slučaju pojave  svake  nove opasnosti  ili štetnosti, odnosno promene nivoa rizika u procesu rada
  • Kada se mere koje se utvrde za sprečavanje , otklanjanja ili smanjenje rizika  nisu odgovarajuće ili ne odgovaraju  procenjenim stanju
  • Kada je procena  zasnovana na podacima koji nisu ažurirani
  • Kada postoji mogućnost i način za unapređenje, odnosno dopunu  procenjenih rizika

Dopuna se takođe  odnosi i  na objekte koji se koriste kao radni i pomoćni prostor, izvršeno osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izvršeno osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći  i analize preduzetih mera naloženih Aktom o proceni rizika.

Ukoliko ste zainteresovani za Izradu, izmenu i dopunu Akta o proceni rizika u vašoj kompaniji, možete nas kontaktirati putem telefona ili maila office@qualitycert.rs.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo

Tražite pouzdanog partnera za izradu, izmenu i dopunu Akta o proceni rizika?