Zaštita od požara

U okviru usluga iz zaštite od požara u saradnji sa našim partnerima možemo Vam ponuditi sledeće usluge:

Izrada pravila zaštite od požara

Pravila zaštite od požara obuhvataju:

  • organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen,
  • zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara,
  • donošenje Plana evakuacije i uputstava za postupanje u slučaju požara i način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje PPZ.

Obuka iz oblasti zaštite od požara

Kao pravno lice koje ima ovlašćenje MUP-a i ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara, izrađujemo Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara. Program se zatim šalje Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije radi dobijanja saglasnosti, nakon čega se pristupa izvođenju obuke iz ove oblasti za sve zaposlene radnike.

Ukoliko ste zainteresovani za neku od usluga iz oblasti zaštite od požara, možete nas kontaktirati putem telefona ili maila office@qualitycert.rs.

„Sve pohvale proveravačkom timu! Samo tako nastavite! Rado vas očekujemo i naredne godine u istom sastavu.“

Svetlana Pejić
Menadžer kvaliteta, Paroco Medical Equipment doo